Leasing pracowniczy
 Oceń wpis
   

 Otóż pracodawcy wykorzystujący we własnych firmach leasing pracowników, najczęściej wiedzą, iż poprzez tę formę zatrudnienia ich firma nabierze znacznie większych zysków. Wiele osób, które są wypożyczane zazwyczaj wykonują prace sezonowe, na określony czas, bardzo często praca taka jest fizyczna, czasami na recepcji, w obsłudze klienta, a także w supermarkecie. Wiele firm oferujących coś takiego jak leasing pracowników zajmuje się zazwyczaj wieloma sprawami, które są związane z zatrudnianiem pracowników. Bardzo często jest to najlepsza z form zatrudnienia najczęściej na wakacje, gdyż wtedy wiele spółek poszukuje większej grupy pracowników. Każdy z nas powinien wiedzieć, iż leasing również wykorzystywany jest wtedy, kiedy pracownicy danej firmy mają urlopy. Lub zrezygnowali oni z pracy. Również taka forma najczęściej też jest wykorzystywana w takich firmach, w jakich w określonym czasie jest potrzebna spora grupa dodatkowych pracowników. Otóż najczęściej coś takiego jak, leasing pracowników wykorzystywany jest w branży motoryzacyjnej, a nawet farmaceutyczne, jak również w telekomunikacji, oraz w firmach zajmujących się pośrednictwem pracy, które często poszukują tymczasowych pracowników.

Leasing pracowników, Program operacyjnego rozwoju Małopolski
 Oceń wpis
   

 Realizacja celów Programu Operacyjnego opiera się nie tylko na usuwaniu barier, które hamują rozwój województwa, ale również ukierunkowuje działania, opierając je na budowaniu sieci zewnętrznych, zarówno transgranicznych jak i  paneuropejskich oraz wzrostu zainteresowania bezrobotnymi poprzez tworzeniem placówek , dla których leasing pracowników nie jest obcy.  Stopniowe wdrażanie założonych w treści Programu wytycznych rozwojowych jest oparte na współdziałaniu ze sobą poszczególnych części składowych tego procesu, które obejmują: samorządy terytorialne, ośrodki i instytuty badawczo – naukowe, uczelni wyższych, różnego typu organizacji społecznych oraz całość społeczeństwa. Ważnym w tym przypadku może okazać się leasing pracowników w każdej z powyższych instytucji. Podstawowego wsparcia finansowego w realizacji celów RPOWM zabezpiecza Europejski Fundach Rozwoju Regionalnego, w ramach, którego Województwo Małopolskie otrzyma 1156,2 mln Euro. Działania w odniesieniu do wyznaczonych zadań w dokumentach programowych przejawiać się mają przede wszystkim w dążeniu do usunięcia bezrobocia i zmniejszenie jego stopy poprzez promowanie pewnych postaw jakimi jest np. leasing pracowników.

Najnowsze komentarze
Kategorie
Ogólne
Archiwum
Rok 2010